Systemy DLP

Systemy DLP (ang. DLP – Data Leak/Leakage/Loss Protection/Prevention) – ogólna nazwa technologii informatycznych wspierających i wspomagających ochronę danych cyfrowych przed kradzieżą, przypadkowymi i/lub celowymi wyciekami.

Systemy DLP wdraża się w organizacjach przetwarzających informacje podlegające ochronie z powodów biznesowych (tajemnica przedsiębiorstwa) lub prawnych (osobowe, dane wrażliwe, finansowe, zdrowotne) a których ujawnienie może narazić organizację na odpowiedzialność karną, cywilną lub innego rodzaju straty jak np utrata zaufania klientów, pacjentów itp. Wdrożenia DLP służą najczęściej realizacji prawnych lub branżowych wymogów ochrony danych osobowych i finansowych (PCI DSS).

Systemy DLP wykorzystują najczęściej wiele zróżnicowanych sposobów służących kontroli przepływu informacji, np:

- wykrywanie oraz identyfikację danych wrażliwych w ruchu sieciowym w sposób podobny jak systemy wykrywania włamań lub w plikach zapisywanych na nośniki zewnętrzne w sposób podobny do programów antywirusowych;
- klasyfikacja i przypisanie wag plikom w lokalnym systemie na podstawie zawartości danych wrażliwych, a następnie kontrolowanie przesyłania tych plików przez sieć lub zapisywania ich na nośniki zewnętrzne,
- blokowanie zapisu na nośniki zewnętrzne
- transparentne szyfrowanie i deszyfrowanie wrażliwych dokumentów tak, by nigdy nie opuszczały one organizacji w formie niezaszyfrowanej, zaś wewnątrz niej były czytelne tylko dla osób uprawnionych (systemy zarządzania prawami do informacji – IRM).

DLP Safetica

DLP Safetica

DLP - Data Leak/Leakage/Loss Protection/Prevention
więcej informacji >
Nie wiesz, który produkt będzie najlepszy dla Twojej firmy?
Zadzwoń lub napisz do nas - rozwiejemy Twoje wątpliwości.
56 623 23 38