Alert Charlie-CRP

23.02.2022

Alert Charlie-CRP

Od 21 lutego 2022 roku obowiązuje w Polsce, wprowadzony rozporządzeniem, trzeci stopień alarmowy (CHARILE-CRP), dotyczący zagrożeń w cyberprzestrzeni. Alarm ten został wprowadzony w reakcji na ostatnie cyberataki na Ukrainie w celu przeciwdziałania zagrożeniom w polskiej cyberprzestrzeni. Do tej pory obowiązywał pierwszy stopień alarmowy (ALFA-CRP). Co dokładnie oznacza CHARLIE CRP i czy nakłada na administratora jakieś obowiązki?

Czy CHARLIE-CRP nakłada na administratorów sieci firmowych dodatkowe obowiązki?

Poziom CHARLIE CRP jest trzecim w czterostopniowej skali poziomem ostrożności w polskiej cyberprzestrzeni, jakie określa rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 roku. Rozporządzenie to wskazuje jakie dodatkowe działania muszą podjąć organy administracji publicznej oraz kierownicy służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa w sytuacji nasilonego ryzyka cyberataków. Poziom CHARLIE CRP nakłada na wspomniane osoby dodatkowe obowiązki w postaci: wprowadzenia całodobowych dyżurów administratorów kluczowych systemów dla funkcjonowania organizacji, dokonania przeglądu dostępnych zasobów zapasowych oraz przygotowania planów na wypadek zachowania ciągłości działania systemów po wystąpieniu ataku.

W realizacji działań wskazanych w rozporządzeniu pomaga zrealizowanie uproszczonego audytu cyberbezpieczeństwa administrowanej sieci. Nasi specjaliści zalecają, by w tym celu odpowiedzieć na kilka pytań:

- Czy moja organizacja posiada aktualne wersje oprogramowania i systemów operacyjnych?
- Czy mam zapewnione wsparcie techniczne do posiadanych rozwiązań IT?
- Czy cyklicznie robię backup i weryfikuję ich poprawność działania?
- Czy organizacja posiada zabezpieczenie na styku sieci?
- Czy wiem jak reagować na incydenty cyberbezpieczeństwa?
- Czy moja organizacja posiada działające rozwiązanie zapobiegające wyciekom danych?
- Czy personel mojej organizacji jest przeszkolony na wypadek ewentualnego cyberataku?

Jeśli odpowiedź na którekolwiek pytanie brzmi negatywnie, konieczne jest wdrożenie błyskawicznych działań naprawczych.

 

Nie wiesz, który produkt będzie najlepszy dla Twojej firmy?
Zadzwoń lub napisz do nas - rozwiejemy Twoje wątpliwości.
56 623 23 38