CENTRALNE ZARZĄDZANIE

ESET Cloud Administrator jest usługą skierowaną do firm posiadających w swoim środowisku nie więcej niż 250 stanowisk. Dzięki rozwiązaniu możesz zarządzać bezpieczeństwem firmowego środowiska bez konieczności kupowania, instalowania lub utrzymywania dodatkowego sprzętu. Dostęp do chmurowej konsoli ESET Cloud Administrator jest możliwy z dowolnej lokalizacji. Konfiguracja ECA jest prosta, a sama konsola daje wgląd w stan zabezpieczeń sieci firmowej.
Całkowita przejrzystość
Monitoruj poziom ochrony zarządzanego środowiska, korzystając z automatycznie generowanych raportów. Interaktywne wykresy i tabele w zrozumiały sposób pokażą Ci rzeczywisty stan zarządzanego środowiska. Nadzoruj w ten sposób stan komputerów, wykryte i zablokowane infekcje oraz zbiory poddane kwarantannie.

Wygoda i bezpieczeństwo
Odbieraj powiadomienia o atakach i reaguj błyskawicznie. Korzystaj z automatycznych funkcji jak konfiguracja wstępna, czyszczenie serwera, zarządzanie aktualizacjami i certyfikatami. Rozbuduj wykorzystywaną ochronę o ESET Full Disk Encryption, funkcję szyfrowania, dzięki której pozostaniesz w zgodzie z przepisami o ochronie danych (RODO).

Proste zarządzanie
Zarządzaj bezpieczeństwem wielu stacji roboczych z dowolnego miejsca na świecie. Zdalnie konfiguruj zainstalowane produkty ESET i automatyzuj polityki bezpieczeństwa i zadania dla określonych stacji roboczych, grup statycznych i dynamicznych.

więcej >

ESET Security Management Center (ESMC) to aplikacja umożliwiająca zarządzanie produktami firmy ESET na klienckich stacjach roboczych, serwerach i urządzeniach mobilnych w środowisku sieciowym z jednej lokalizacji centralnej. Dzięki wbudowanemu systemowi zarządzania zadaniami dostępnemu w programie ESET Security Management Center można instalować rozwiązania zabezpieczające firmy ESET na komputerach zdalnych i szybko reagować na nowe problemy i wykryte zagrożenia. Sam program ESET Security Management Center nie zapewnia ochrony przed szkodliwym kodem.

Ochrona środowiska użytkownika zależy od zainstalowanego na stacjach roboczych, serwerach lub urządzeniach mobilnych rozwiązania zabezpieczającego firmy ESET, takiego jak ESET Endpoint Security czy ESET File Security dla systemu Microsoft Windows Server.
W programie ESET Security Management Center zastosowano dwie główne zasady:

1. Scentralizowane zarządzanie — możliwość skonfigurowania całej sieci oraz zarządzania nią i monitorowania jej działania z jednego miejsca.
2. Skalowalność — system można wdrażać zarówno w niewielkich sieciach, jak i w wielkich środowiskach firmowych. Program ESET Security Management Center można dostosowywać do rozwoju infrastruktury,  obsługuje nową generację produktów zabezpieczających firmy ESET i jest także zgodny z poprzednią generacją tych produktów.

Struktura rozwiązania ESMC
Do zarządzania niewielkimi i średnimi sieciami (liczącymi maks. 1000 klientów) wystarcza zwykle jeden komputer z zainstalowanym serwerem ESMC oraz wszystkimi jego komponentami (dostarczonym serwerem internetowym, bazą danych itd.). Można postrzegać to rozwiązanie jako pojedynczy serwer lub samodzielną instalację. Wszystkie zarządzane klienty łączą się bezpośrednio z serwerem ESMC przy użyciu agenta ESET Management. Administrator może się łączyć z konsolą internetową ESMC przy użyciu przeglądarki internetowej z dowolnego komputera w sieci lub może uruchamiać konsolę internetową bezpośrednio na serwerze ESMC.

Grupy umożliwiają organizowanie punktów końcowych w ramach sieci, dzięki czemu można w sposób usystematyzowany przypisywać do nich polityki. Punkty końcowe można ręcznie przypisywać do grup statycznych. Grupy dynamiczne opierają się na szablonach, w związku z czym punkty końcowe spełniające kryteria ustalone w szablonie są do nich dołączane automatycznie. W bazie wiedzy dostępne są informacje ułatwiające dodawanie komputerów do grup statycznych, tworzenie nowych szablonów grup dynamicznych oraz przypisywanie polityk do grup. Więcej informacji na temat grup można znaleźć w Podręczniku administratora rozwiązania ESMC w tematach Obsługa rozwiązania ESET Security Management Center i Grupy. Certyfikaty — certyfikaty służą do identyfikowania komputerów w sieci, co umożliwia bezpieczną komunikację między serwerem ESMC a klientami, a także nawiązanie bezpiecznego połączenia z konsolą internetową ESMC. UWAGA! Aby wszystkie komponenty mogły komunikować się poprawnie, certyfikaty równorzędne muszą być ważne i podpisane przez ten sam urząd certyfikacji.
Urząd certyfikacji — zadaniem urzędu certyfikacji jest zatwierdzanie certyfikatów rozpowszechnianych przez daną sieć. W środowisku korporacyjnym do automatycznego powiązania oprogramowania klienckiego z serwerem ESMC w celu zdalnego instalowania produktów ESET można wykorzystać klucz publiczny. Więcej informacji na temat certyfikatów i urzędu certyfikacji można znaleźć w pomocy online.

więcej >

Zapraszamy na bezpłatną e-Konferencję on-line. Bez wyjazdów, bez kosztów, przed ekranem własnego komputera!
Tytuł e-Konferencji: Rozwiazania ESET dla biznesu – wersja 7

  1
Nie wiesz, który produkt będzie najlepszy dla Twojej firmy?
Zadzwoń lub napisz do nas - rozwiejemy Twoje wątpliwości.
56 623 23 38