Barracuda CloudGen Firewall

Ochrona i wydajność w erze chmury

Barracuda Cloud Generation Firewall na nowo definiuje rolę rozwiązań typu firewall - z rozwiązania bezpieczeństwa obwodowego do rozwiązania optymalizacji sieci rozproszonej, które skaluje się w dowolnej liczbie lokalizacji i aplikacji, łączy infrastrukturę lokalną i chmurową oraz pomaga organizacjom przekształcić działalność.

Od Next Generation Firewall do rozwiązania Cloud Generation Firewall

W erze chmury rolą rozwiązań typu firewall jest zrobić wiele więcej, niż tylko zabezpieczyć sieć. Firewall musi być również rozwiązaniem, które zapewnia wydajną, niezakłóconą i efektywną komunikację sieciową. Barracuda CloudGen Firewall został zaprojektowany, by zapewnić wydajność, bezpieczeństwo i wysoką dostępność w sieciach korporacyjnych.

Barracuda CloudGen Firewall to grupa sprzętowych, wirtualnych i opartych na chmurze urządzeń, które chronią i rozbudowują rozproszoną infrastrukturę sieci. Rozwiązania te zapewniają zaawansowane zabezpieczenia, ściśle integrując 

kompleksowy zestaw technologii firewall klasy next generation, w tym profilowanie aplikacji warstwy 7, zapobieganie włamaniom, filtrowanie stron internetowych, ochronę przed złośliwym oprogramowaniem i zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami, ochronę antyspamową i kontrolę dostępu do sieci. Ponadto, Barracuda CloudGen Firewall łączy technologię VPN z inteligentnym zarządzaniem ruchem i optymalizacją sieci WAN. Pozwala to obniżyć koszty linii MPLS, zwiększyć ogólną dostępność sieci, poprawić łączność między lokacjami oraz zapewnić nieprzerwany dostęp do aplikacji hostowanych w chmurze. Skalowalne scentralizowane zarządzanie pomaga zmniejszyć obciążenie administracyjne podczas definiowania i egzekwowania szczegółowych zasad w całej rozproszonej sieci.Barracuda CloudGen Firewall jako rozwiązanie gotowe do pracy w chmurze jest idealnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw o wielu lokalizacjach, dostawców usług i innych organizacji o złożonej, rozproszonej infrastrukturze sieci.

więcej >

Bezpieczeństwo w erze chmury
W erze chmury obciążenia sieci stają się powszechne, użytkownicy stają się coraz bardziej mobilni, a potencjalne miejsca ataków mnożą się. Barracuda CloudGen Firewall został zaprojektowany specjalnie do radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z zabezpieczaniem szeroko rozproszonych sieci. Wybierz wariant wdrożenia, który preferujesz: wersja sprzętowa, wirtualna czy chmurowa.

Advanced Threat Protection
W dzisiejszym nowoczesnym, nieustannie zmieniającym się środowisku, sieć Twojej organizacji musi zmierzyć się z atakami typu zero-day, czy innymi zaawansowanymi 

zagrożeniami jak np. ransomware, które omijają tradycyjne, oparte na sygnaturach mechanizmy IPS i antywirusowe. Barracuda Advanced Threat Protection umożliwia identyfikowanie i blokowanie nowych, wyrafinowanych zagrożeń - bez wpływu na wydajność i przepustowość sieci. Usługa ATP jest dostępna we wszystkich modelach Barracuda CloudGen Firewall.SD-WANBarracuda CloudGen Firewall to pełna ochrona klasy next generation- w połączeniu ze wszystkimi funkcjami optymalizacji sieci i zarządzania, znanymi dzisiaj pod nazwą SD-WAN. SD –WAN obejmuje wdrożenie typu zero touch deployment (ZTD), dynamiczny pomiar przepustowości, wybór transportu w oparciu o wydajność, routing specyficzny dla aplikacji, a nawet duplikowanie danych i technologię optymalizacji sieci WAN. Tunele VPN między lokalizacjami firmy mogą wykorzystywać jednocześnie wiele łączy i dynamicznie przypisywać najlepszą ścieżkę. Umożliwia to:
- równoważenie ruchu internetowego w celu zminimalizowania przestojów i zwiększenia wydajności
- zastąpienie kosztownych linii MPLS poprzez VPN i podniesie wydajności znacznie mniejszym kosztem
- wykorzystanie do 24 połączeń w ramach jednego tunelu VPN, aby tworzyć wysoce redundantne tunele VPN
- szybszy dostęp do aplikacji w chmurze, takich jak Office 365, poprzez dynamiczne priorytetyzowanie ich nad niekrytycznym ruchem
- gwarantowany dostęp użytkownika do krytycznych aplikacji dzięki granularnym politykom kontroli
- zwiększenie przepustowości sieci dzięki wbudowanej kompresji ruchu i deduplikacji danych
- automatyczne tworzenie tuneli VPN w celu poprawy jakości połączenia dla ruchu wrażliwego na opóźnienia.

więcej >

NAJWAŻNIEJSZE FUNCKJE

BEZPIECZEŃSTWO

Advanced Threat Protection
Barracuda Advanced Threat Protection to rozwiązanie pozwalające na rozbudowaną analizę zagrożeń w czasie rzeczywistym oraz zapewniające skuteczną ochronę zarówno przed szkodliwym oprogramowaniem, jak i cyberatakami. Platforma automatycznie nawiązuje połączenie z globalną siecią zagrożeń a zaawansowane skanowanie odbywa się w chmurze producenta, dzięki czemu możliwe jest analizowanie danych z wielu źródeł na całym świecie.
Rozwiązanie to składa się z warstw, które mają za zadanie stopniowo eliminować zagrożenia, przetwarzać coraz to większą ilość danych, by w efekcie zapewnić szybką

reakcję na atak bez naruszania zasad bezpieczeństwa. Dodatkowo, zastosowanie sandboxingu pozwala na wykrywanie nowych zagrożeń, nawet tych, które jeszcze nie zostały zidentyfikowane. W skutek przeprowadzonej analizy, sprawdzone pliki lub maile mogą zostać przesłane do odbiorcy (gdy są bezpieczne) lub zablokowane (gdy wykryte w nich zostanie zagrożenie). Barracuda Advanced Threat Protection jest rozwiązaniem opcjonalnym.

Malware Protection
Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem wbudowana jest w rozwiązanie Barracuda CloudGen Firewall i chroni sieć przed szkodliwymi treściami - poprzez skanowanie zawartości stron internetowych (HTTP i HTTPs), poczty e-mail (SMTP, POP3) i serwerów plików (FTP)- wszystko to za pomocą dwóch, w pełni zintegrowanych silników antywirusowych. Malware Protection opiera się na regularnych aktualizacjach sygnatur, jak i zaawansowanej heurystyce.

Filtrowanie SSL
By zapewnić ochronę przed zaawansowanymi zagrożeniami wszystkie modele Barracuda CloudGen Firewall wykorzystują IPS, ochronę antywirusową, kontrolę aplikacji czy filtr URL . Skanując nie tylko standardowy ruch, ale również szyfrowane transmisje SSL, rozwiązanie ułatwia wdrożenie precyzyjnych polityk bezpieczeństwa.

ŁĄCZNOŚĆ & SD-WAN
Routing oparty na aplikacji
Unikalna kombinacja bezpieczeństwa klasy next generation i technologii routingu WAN pozwala dynamicznie przydzielać dostępną przepustowość łącza i informacje o routingu- w oparciu nie tylko o protokół, użytkownika, lokalizację i zawartość, ale także o aplikacje, kategorie aplikacji i nawet kategorie treści internetowych. Dzięki temu krytyczne, wysoko dostępne linie są nielimitowane dla takich aplikacji, przy jednoczesnym skróceniu czasu reakcji i zapewnieniu dodatkowej przepustowości.

Bezpieczny SD-WAN
Barracuda CloudGen Firewall łączy w sobie kompleksowy zestaw narzędzi zapewniający bezpieczeństwo z możliwościami, które dotyczą sieci SD-WAN. 

TINA VPN

Barracuda CloudGen Firewall posiada unikalny, autorski protokół VPN, który eliminuje organiczenia IPSec.

Kluczowe korzyści protokołu TINA:
- stabilność – w przypadku, gdy awarii ulegnie jedno z łącz to ruch jest automatycznie przekierowany na łącze alternatywne, co pozwala na utrzymanie dostępności dla aplikacji o znaczeniu strategicznym
- pełne wykorzystanie pasma – dzięki unikalnej technologii VPN w rozwiązaniu Barracuda możliwe jest maksymalne wykorzystanie wszystkich łącz w sieci
- zarządzanie pasmem – funkcja Traffic Inteligence umożliwia kierowanie ruchu do aplikacji poszczególnymi tunelami. Administrator ma możliwość decydowania o przepustowości poszczególnych tuneli TINA
- optymalizacja ruchu – rozwiązanie dysponuje możliwością włączenia kompresji oraz buforowania ruchu w tunelu (caching).

Kształtowanie pasma / QoS
Ograniczone zasoby sieciowe sprawiają, że ustalanie priorytetów przepustowości jest koniecznością. By sprostać temu zadaniu, rozwiązanie wykorzystuje zestaw technik, takich jak kształtowanie i priorytetyzacja ruchu, dzielenie przepustowości. Aby wybrać ruch dla różnych klas priorytetów, rozwiązanie wykorzystuje analizę ruchu dostępną w czasie rzeczywistym. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne określenie czy ruch sieciowy dotyczy aplikacji o znaczeniu strategicznym, czy tych potencjalnie niechcianych.

Kompresja i cashowanie WAN
Barracuda CloudGen Firewall może znacznie poprawić wydajność WAN w rozproszonych środowiskach sieciowych, poprawiając tym samym dostępność i wydajność krytycznych aplikacji. Koncepcja CloudGen Firewall wykorzystuje zestaw zaawansowanych funkcji, które pozwalają efektywnie redukować i kompensować negatywne skutki dużych opóźnień. Dzięki implementacji funkcji przyspieszania sieci WAN takich jak: deduplikacja danych, kompresja ruchu i optymalizacja protokołów, rozwiązanie może znacząco poprawić jakość ruchu między lokacjami i zwiększyć wydajność.

OCHRONA NA STYKU SIECI

Kontrola aplikacji
Aby wykrywać i klasyfikować tysiące aplikacji, technik przeskakiwania portów czy szyfrowania Barracuda CloudGen Firewall łączy Deep Packet Inspection (DPI) i analizę ruchu behawioralnego. Umożliwia również tworzenie dynamicznych reguł, ułatwia ustanawianie i egzekwowanie zasad dostępu dla użytkowników i grup - według aplikacji, kategorii aplikacji, lokalizacji i pory dnia.

Pozwala to na:
- blokowanie niechcianych aplikacji dla niektórych użytkowników lub grup
- kontrolę ruchu,- zachowanie przepustowości i zapewnienie ciągłości działania dla strategicznych aplikacji
- włączanie lub wyłączanie określonych aplikacji (np. Facebook)
- przechwytywanie ruchu zaszyfrowanego za pomocą protokołu SSL.

Barracuda CloudGen Firewall oferuje zaawansowany wybór ścieżek routingu i jakości usługi (QoS). Zapewniają one dodatkową wartość biznesową- oprócz bezpieczeństwa, poprawy jakości i dostępności sieci- dzięki zaoszczędzonej przepustowości zmniejszają koszty.

Świadomość tożsamości użytkownika
Różni użytkownicy mogą potrzebować różnych reguł korzystania z sieci. Najczęściej dostęp do określonych zasobów jest ograniczony dla pojedynczych użytkowników lub dla całych grup. Przydzielanie takiej ograniczonej przepustowość jest zjawiskiem powszechnym, jednak wymagającym rozpoznania adresu IP. Barracuda CloudGen Firewall jest w pełni świadomy tożsamości użytkownika poprzez połączenie użytkownika z jednym lub kilkoma adresami IP. Wszelkie przypisania ról mogą być używane w celu ułatwienia kontroli dostępu opartego na rolach (RBAC).

Filtrowanie treści
Opcja filtrowania treści umożliwia szczegółowy wgląd w aktywność poszczególnych użytkowników, pozwalając administratorom na tworzenie i egzekwowanie reguł dostępu do Internetu. Rozwiązanie zwiększa wydajność użytkowników, blokuje pobieranie złośliwego oprogramowania, blokuje dostęp do niechcianych witryn i serwerów, zapewniając tym samym dodatkową warstwę bezpieczeństwa wraz z kontrolą aplikacji.

ZDALNY DOSTĘP

Bezpieczny dostęp zdalny
Barracuda CloudGen Firewall zawiera zaawansowane funkcje VPN typu site-to-site i client-to-site, wykorzystując przy tym protokoły SSL i IPsec. To wszystko by zapewnić zdalnym użytkownikom łatwy i bezpieczny dostęp do zasobów sieciowych- bez skomplikowanej konfiguracji. Każde urządzenie CloudGen Firewall obsługuje nieograniczoną liczbę klientów VPN bez dodatkowych kosztów. Barracuda VPN umożliwia również wymuszanie ustawień Windows Security Center na komputerach z systemem Windows. Wymuszone zasady mogą obejmować np. aktualizację systemu Windows.

CENTRALNE ZARZĄDZANIE

Oparte na rolach funkcje administracyjne
Barracuda Control Center zapewnia szerokie możliwości administrowania opartego na rolach. Administratorom można przypisać role już określone lub utworzyć nowe, spełniające wymagania danego przedsiębiorstwa.

Granularne polityki administracyjne
Barracuda Control Center umożliwia zarządzanie wieloma urządzeniami przez jednego administratora wraz z możliwością wydzielenia administratorowi obszaru zarządzania. Dzięki temu poszczególni administratorzy otrzymują uprawnienia do zarządzania lub jedynie do wglądu w swój dedykowany obszar. Nie ma ograniczeń co do liczby klientów, którzy mogą być administrowani za pomocą jednego Barracuda Control Center.

Dystrybuowany firewall
Barracuda Control Center pozwala na utworzenie globalnego zestawu reguł, który może mieć zastosowanie na wszystkich urządzeniach. Pozwala to na nieograniczone skalowanie sieci.

System kontroli wersji (RCS)
Dzięki rozwiązaniu Control Center wszystkie akcje administratora mogą być rejestrowane. Jeśli konieczne jest ich wycofanie, to administrator ma taką możliwość- odnosi się to zarówno do wszystkich zmian, jak i tylko tych wybranych.

Edytor VPN – przeciągnij & upuść
Graficzny edytor konfiguracji to unikalna funkcja zawarta w rozwiązaniu, która w oparciu o prosty interfejs pozwala budować tunele VPN pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami za pomocą metody przeciągnij-upuść. Ułatwia to sprawne tworzenie tuneli VPN, zwłaszcza przy rozległych konfiguracjach. Znacznie przyspiesza wdrożenie rozwiązania w rozproszonym środowisku.

Zero Touch Deployment (ZTD)
Wdrożenie w trybie Zero Touch umożliwia przesyłanie urządzeń bezpośrednio od producenta do żądanej lokalizacji- bez konieczności angażowania administratora IT do wdrożenia na miejscu. Wdrożenie tego typu pozwala na podłączenie urządzenia i włączenie go, a wybór łącza i pobranie odpowiedniej konfiguracji nastąpi automatycznie. Dzięki temu, możliwe jest wdrożenie rozwiązania w szeroko rozproszonych organizacjach przy bardzo niskich kosztach.

więcej >
Nie wiesz, który produkt będzie najlepszy dla Twojej firmy?
Zadzwoń lub napisz do nas - rozwiejemy Twoje wątpliwości.
56 623 23 38